Rozpiętość skrzydeł ptaków

Wykonująca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się najprawdopodobniej wszystkim z nas, oznaka wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który dumnie reprezentuje rodzinę kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną oraz pokrytą lasami część Euroazji i Afryki. Spotkać ją można również w Azji i w Europie, w której skrupulatnie pomija tylko Islandię.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest intensywność występowania tego gatunku ptaka w naszym kraju, ponieważ w niektórych miejscach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. Zwykle spotyka się go na niżowym terenie kraju. Zamieszkuje on także zróżnicowane krajobrazy- zaczynając od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na pobliżu trzcinowisk rozwijających się przy wodnych zbiornikach.  Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dość smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty.

Skrzydła

Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec posiada jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję , a także pierś, zaś ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami, a także charakterystyczną pręgą końcową. Spód ciała pokrywa natomiast poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Samice posiadają natomiast charakterystyczny rdzawy nalot na szyi. Niejednokrotnie można spotkać też samicę, które mają na całej powierzchni ciała ciemne, poprzeczne prążkowanie. Czytaj dalej Rozpiętość skrzydeł ptaków